Privacyverklaring

Kade13, statutair gevestigd te (6562 RA) Groesbeek, aan de Tuier 9a (KvK-nummer: 67808506), zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacy rechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Kade13 gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.
Persoonsgegevens
Wanneer je een bestelling plaatst bij Kade13 zijn er meerdere gegevens nodig zoals je voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam en btw nummer indien van toepassing. Deze gegevens zijn nodig voor het verwerken en verzenden van jouw bestelling. Kade13 respecteert de privacy van gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Kade13 gebruikt je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.
Kade13 kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert Kade13 de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.
Doeleinden
Kade13 zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Kade13 verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van bestellingen en het beantwoorden van vragen via het contactformulier.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel.
Bewaartermijn
Kade13 zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Ze houd hier wel rekening met de wettelijke bewaartermijn.
Rechten betrokkenen
Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Kade13 te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.
Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.
Gegevens uitwisselen met anderen
Kade13 verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. Je gegevens worden doorgestuurd naar de volgende partijen:
• Mollie; Wanneer je je bestelling betaald via Ideal dan worden jouw gegevens doorgestuurd naar Mollie. Mollie gebruikt de volgende gegevens: je bankrekeningnummer, IP-adres, internetbrowser en in sommige gevallen je voor- en achternaam. Mollie deelt jouw gegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. Je gegevens worden door Mollie altijd beveiligd en vertrouwelijk behandeld.
• PostNL; Adreslabels worden aangemaakt in mijn PostNL, dit zodat ik je bestelling kan versturen en deze met een track&code te traceren zijn. Jouw voor- en achternaam en adres worden doorgegeven aan PostNL om dit proces uit te kunnen voeren.
• Jimdo; Als je een bestelling plaatst hebben we je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Alle gegevens worden beveiligd verzonden en opgeslagen op beveiligde servers. Na het afronden van je bestelling worden je gegevens enkel nog gebruikt voor doeleinden die nodig zijn voor onze wettelijke administratieve verplichtingen. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzend, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Jimdo. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
• Google Analytics; Kade13 maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee Verwerkingsverantwoordelijke de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Gegevens worden via Google Analytics na 14 maanden verwijderd.
Met het contactformulier op de website kun je vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij je voor-, achternaam en e-mailadres. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.
Op de website zijn social media buttons opgenomen zoals Facebook en instagram. Wanneer je hierop klikt, verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via het contactformulier op de website.
Profilering en cookies
Kade13 maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Kade13 gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.
Wijziging privacyverklaring
Kade13 behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.